Комплект Ароматизатори за сушилня FA ACN 451 L

59,90 лв.
С вкл. данък

Miele Fragrance Selection 

за 150 цикъла на сушене – селекция от 3-те най-популярни аромата на Miele. 

Пране с прекрасно ухание – без използване на омекотител

Aqua – ободряващо усещане като от морски бриз 

Cocoon – усещане за удовлетворение от чистото пране 

Nature – ароматното ухание на цветя в ранна сутрин 

За всички сушилни Miele T1 с функция FragranceDos 

Поръчка с един клик
Количество

Начин на употреба: Поставете ароматизатора в указаното за това място в сушилната машина.

Внимание: R41- Риск от сериозно увреждане на очите – може да предизвика сериозно дразнене на очите, R43 –Възможна е чувствителност при контакт с кожата – може да предизвика алергична реакция - Избягвайте контакт с кожата. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода и сапун S39- Да се носят предпазни средства за очите/лицето. R52 – Вреден за водните организми с дълготраен ефект. S2- Да се пази извън обсега на деца.
ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути.
Изхвърлете флакона в център за събиране на опасни или специални отпадъци, след употреба.

Съдържание: Диметил циклохексан карбоксалдехид, Делта дамаскон, CIS 3 хексенилов салицилат . Може да предизвика алергична реакция.

12378040

Конкретни референции

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!