Комплект за почистване на съдомиялна машина
  • Комплект за почистване на съдомиялна машина

Комплект за почистване на съдомиялна машина

62,90 лв.
С вкл. данък

Съдържание:

- Балсам за съдомиялна - 2бр. Почиства отлаганията от мръсотия в съдомиялните машини.Неутрализира неприятните миризми в уреда.

- Почистващ препарат за съдомиялни и перални машини - 1бр. За премахване на замърсявания от мазнини, бактерии и лоши миризми

Поръчка с един клик
Количество

Miele балсам за съдомиялна

Препарат разработен от Miele, предназначен за почистване на отлаганията от мръсотия в съдомиялните машини, като по този начин ги предпазва и удължава живота им. Неутрализира неприятните миризми в уреда.

 Начин на употреба: При празна съдомиялна - премахнете защитното фолио от капачката на препарата и поставете бутилката с отвора надолу на горната кошница на уреда. Изберете програма с температура поне 60 градусаC.

За най-добри резултати, използвайте  4-5 пъти годишно.

  Внимание:  

 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Препоръки за безопасност

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Носете защита на лицето и очите

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Ако има дразнене на очите: Потърсете медицински съвет / помощ.

Съдържание:Лимонена киселина – >30%, бутилалкоксилат, полимери – 5-15%

                                                                   Miele препарат за почистване на перални и съдомиялни

Препарат разработен от Miele, предназначен за почистване на отлаганията от мръсотия в пералните и съдомиялните машини, като по този начин ги предпазва и удължава живота им.

ghs_07_exclam.png
Внимание: Xi-дразнещ, R41-Риск от сериозно увреждане на очите, S2-Да се пази извън обсега на деца. S26-В случай на контакт с очите да се изплакне незабавно и обилно с вода и да се потърси лекарска помощ, S39- Да се носят предпазни средства за очите/лицето, S46-При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ, като се покаже тази опаковка или етикета на продукта. S56 - Изхвърляйте продукта и неговата опаковка само на места предназначени за опасни или специални отпадъци.

Начин на употреба: Изберете програма с възможно най-високата температура и я стартирайте на празна машина.Изсипете цялото съдържание на опаковката във вътрешността на уреда, 15 мин след старта на програмата, за да не отмиете препарата при функия „Предпране „ при пералните и „Предварително измиване” - при съдомиялните.

Съдържание: Натриев карбонат >30%; Натриево карбонатен пероксид-5-15%, Бутанол етоксилиран пропоксилиран - 0.2-5%, Тетранатриев етидронат-- 0.2-5%, Натриев дисиликат- 0.2-5%,

12351640

Конкретни референции

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Комплект за почистване на...

62,90 лв.