UltraPhase 1 препарат за пране
  • UltraPhase 1 препарат за пране

Препарат за пране UltraPhase 1 WA UP1 1401 L

32,00 лв.
С вкл. данък

Miele UltraPhase 1 Двукомпонентен препарат за бели, цветни и деликатни тъкани.

  • Нова формула със свежия аромат Miele Aqua
  • За ярки цветове и брилянтно бяло пране
  • Отлично премахване на петна – дори при ниски температури
  • До 30 % по-малко потребление благодарение на автоматичното дозиране
  • Силно ефективен – 1,4 литра за 37 пранета
  • За перални и комбинирани перални със сушилни Miele с TwinDos

Поръчка с един клик
Количество

Най-добрият течен, специално разработен, двуфазен перилен препарат за цветно и бяло пране. Постига винаги перфектен резултат при изпиране. Не е подходящ за пране на вълна и коприна.

ghs_07_exclam.png

Внимание: Xi-дразнещ, R38–предизвиква дразнене на кожата, R41-Риск от сериозно увреждане на очите. S2-Да се пази извън обсега на деца. S-24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите, S26-При попадане в очите да се изплакне незабавно и обилно с вода, и да се потърси веднага лекарска помощ. S39- Да се носят защитни очила за очите и предпазна маска лице. S46-При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ, като се покаже тази опаковка или етикета на продукта.

Начин на употреба: Поставете препарата в съответното отделение на пералната машина. Подходящата дозировката е зададена за всяка програма – така се спестява до 30% от перилния препарат! По ваша преценка зададената дозировка може да бъде променена ръчно.

Съдържание: 15-30%: анионни повърхностно активни вещества, 5-15% нейонни повърхностно активни вещества , <5%: Сапун, фосфонати. Съдържа: ензими, Аромати, ФЕНОКСИЕТАНОЛ, бензизотиазолинон, метилизотиазолинон.
Да се пази от замръзване.

12154770

Конкретни референции

За сваляне

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!