Ароматизатор за сушилня DryFresh 12,5 ml

25,00 лв.
С вкл. данък

Флакон с ароматизатор DryFresh™ 12,5 ml  За 50 цикъла на сушене.

  • С Freshplex™ за неутрализиране на неприятни миризми 
  • Освежава сухото пране с програмата “Сушене с таймер” 
  • Пране с прекрасно ухание – без използване на омекотител
  • Може да се комбинира с други флакони с ароматизатор на Miele 
  • За всички сушилни Miele T1 с функция FragranceDos

Поръчка с един клик
Количество

Начин на употреба: Поставете ароматизатора в указаното за това място в сушилната машина.

Внимание: R41- Риск от сериозно увреждане на очите – може да предизвика сериозно дразнене на очите, R43 –Възможна е чувствителност при контакт с кожата – може да предизвика алергична реакция - Избягвайте контакт с кожата. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода и сапун S39- Да се носят предпазни средства за очите/лицето. R52 – Вреден за водните организми с дълготраен ефект. S2- Да се пази извън обсега на деца.
ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути.
Изхвърлете флакона в център за събиране на опасни или специални отпадъци, след употреба.

Съдържание: Диметил циклохексан карбоксалдехид, Делта дамаскон, CIS 3 хексенилов салицилат . Може да предизвика алергична реакция.

12360700

Конкретни референции

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!