Ароматизатор за сушилна NATURE - 12,5 мл Увеличете

Ароматизатор за сушилна NATURE - 12,5 мл

• Свежи и меки тъкани с аромат запазен до 4 седмици

• Превъзходно ароматизирани дрехи

• NATURE – натурален, хармочно балансиран аромат с нюанси на цветя

• Разработен от парфюмери от Прованс специално за Miele

• Един флакон ароматизатор е достатъчен за около 50 цикъл на сушене

Care Collection 

Повече детайли

10234530

22,00 лв с ДДС

Same Category

Избери също 30 други продукта в същата категория:
Предишен
Напред

Специално разработен от Miele аромат, който трае до 4 седмици и така осигурява чувство за комфорт и хармония за цялото семейство.

Начин на употреба: Поставете ароматизатора в указаното за това място в сушилната машина.

Внимание: R41- Риск от сериозно увреждане на очите – може да предизвика сериозно дразнене на очите, R43 –Възможна е чувствителност при контакт с кожата – може да предизвика алергична реакция - Избягвайте контакт с кожата. След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода и сапун S39- Да се носят предпазни средства за очите/лицето. R52 – Вреден за водните организми с дълготраен ефект. S2- Да се пази извън обсега на деца.
ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути.
Изхвърлете флакона в център за събиране на опасни или специални отпадъци, след употреба.

Съдържание: Диметил циклохексан карбоксалдехид, Делта дамаскон, CIS 3 хексенилов салицилат . Може да предизвика алергична реакция.