UltraPhase 1 препарат за пране
  • UltraPhase 1 препарат за пране
14

UltraPhase 1 препарат за пране

32,00 лв.
С вкл. данък

  • за ярко цветно и изключително белоснежно бяло
  • превъзходно премахване на петна дори при ниски температури на пране
  • благодарение на автоматичното дозиране, няма да имате преразход на миещи средства
  • висока производителност за 37 пранета

Поръчка с един клик
Количество

Най-добрият течен, специално разработен, двуфазен перилен препарат за цветно и бяло пране. Постига винаги перфектен резултат при изпиране. Не е подходящ за пране на вълна и коприна.

ghs_07_exclam.png

Внимание: Xi-дразнещ, R38–предизвиква дразнене на кожата, R41-Риск от сериозно увреждане на очите. S2-Да се пази извън обсега на деца. S-24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите, S26-При попадане в очите да се изплакне незабавно и обилно с вода, и да се потърси веднага лекарска помощ. S39- Да се носят защитни очила за очите и предпазна маска лице. S46-При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ, като се покаже тази опаковка или етикета на продукта.

Начин на употреба: Поставете препарата в съответното отделение на пералната машина. Подходящата дозировката е зададена за всяка програма – така се спестява до 30% от перилния препарат! По ваша преценка зададената дозировка може да бъде променена ръчно.

Съдържание: 15-30%: анионни повърхностно активни вещества, 5-15% нейонни повърхностно активни вещества , <5%: Сапун, фосфонати. Съдържа: ензими, Аромати, ФЕНОКСИЕТАНОЛ, бензизотиазолинон, метилизотиазолинон.
Да се пази от замръзване.

12154770

Конкретни референции

За сваляне

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

UltraPhase 1 препарат за пране

32,00 лв.