Капсули DownCare.
  • Капсули DownCare.
12

Капсули DownCare.

16,00 лв.
С вкл. данък

Опаковка от 6 броя специален препарат за облекла с пълнеж от пух.

  • Поддържа еластичността и дишащата способност на пуха
  • Ланолин за ефективно почистване и деликатна грижа
  • Перата не се залепват едно за друго и остават пухкави
  • Точно разпределен и лесен за употреба
  • За 6 перилни цикъла във всички перални Miele W1
Поръчка с един клик
Количество

Начин на употреба: Заредете капсулата в предвиденото за това място в пералната машина

Да се съхранява на сухо и хладно място, без опасност от заскрежаване

 attention

 Внимание

: H319 - Причинява сериозно дразнене на очите.

: P101 - Ако се нуждаете от медицински съвет, имайте в наличност опаковката или етикета на продукта. P102 - Дръжте далеч от деца

P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако има такива и лесно се правят. Продължете да промивате. P337+P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / внимание. : EUH208 - Съдържа целулаза. Може да предизвика алергична реакция.

  

Намерте разнообразни предложения за консумативи за домакински уреди.

11809990

Конкретни референции

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Капсули DownCare.

16,00 лв.