18

Почистващ препарат за съдомиялни и перални машини – 200гр

26,00 лв.
С вкл. данък
  • За премахване на замърсявания от мазнини, бактерии и лоши миризми

  • Гарантира дълга и безпроблемна работа на уреда

Care Collection

Поръчка с един клик
Количество

Препарат разработен от Miele, предназначен за почистване на отлаганията от мръсотия в пералните и съдомиялните машини, като по този начин ги предпазва и удължава живота им.

ghs_07_exclam.png
Внимание: Xi-дразнещ, R41-Риск от сериозно увреждане на очите, S2-Да се пази извън обсега на деца. S26-В случай на контакт с очите да се изплакне незабавно и обилно с вода и да се потърси лекарска помощ, S39- Да се носят предпазни средства за очите/лицето, S46-При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ, като се покаже тази опаковка или етикета на продукта. S56 - Изхвърляйте продукта и неговата опаковка само на места предназначени за опасни или специални отпадъци.

Начин на употреба: Изберете програма с възможно най-високата температура и я стартирайте на празна машина.Изсипете цялото съдържание на опаковката във вътрешността на уреда, 15 мин след старта на програмата, за да не отмиете препарата при функия „Предпране „ при пералните и „Предварително измиване” - при съдомиялните.

Съдържание: Натриев карбонат >30%; Натриево карбонатен пероксид-5-15%, Бутанол етоксилиран пропоксилиран - 0.2-5%, Тетранатриев етидронат-- 0.2-5%, Натриев дисиликат- 0.2-5%,

11797990

Конкретни референции

За сваляне

Intenseclean 2020

За сваляне (256.37KB)

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Почистващ препарат за...

26,00 лв.