4

Балсам за съдомиялни – 160гр

26,00 лв.
С вкл. данък

Почистващ препарат за съдомиялни машини DishClean, 160 g Осигурява оптимално функциониране на съдомиялната машина

  • Премахва миризми, котлен камък и малки отлагания
  • Поддържа еластични уплътненията и осигурява добро затваряне
  • Активна защита благодарение на чистотата
  • За оптимална работа на машината – Специална формула на Miele
  • Използвайте 4-5 пъти годишно
  • Оптимални грижи за дълги години надеждна работа
Поръчка с един клик
Количество

      Начин на употреба: При празна съдомиялна - премахнете защитното фолио от капачката на препарата и поставете бутилката с отвора надолу на горната кошница на уреда. Изберете програма с температура поне 60 градусаC.

За най-добри резултати, използвайте  4-5 пъти годишно.

      Внимание:  

 

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

  • Препоръки за безопасност

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Носете защита на лицето и очите

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Ако има дразнене на очите: Потърсете медицински съвет / помощ.

Съдържание:Лимонена киселина>30%, бутилалкоксилат, полимери – 5-15%

11906870

Конкретни референции

За сваляне

DishClean 2020

За сваляне (234.59KB)

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Балсам за съдомиялни – 160гр

26,00 лв.