7

Препарат за тъмни тъкани Ultra Dark 1.5 литра

29,90 лв.
С вкл. данък
  • Специална формула за предпазване на тъмни цветове

Care Collection 

Количество

Поръчай с един клик

Препарат за перални машини Miele за тъмни и черни дрехи. Специална формула на Miele - за оптимални резултати при използване с перална машина Miele.

  • Анти пилинг ефект
  • Предпазва дрехите от избледняване
  • Отлично премахване на петна при ниски температури
  • За до 60 цикъла на пране

Начин на употреба: Заредете препарата във ваната за препарат, съгласно дозировката, указана на опаковката.

ghs_07_exclam.png

Внимание: Предизвиква сериозно дразнене на очите. Вредно за водните организми, с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Дръжте далеч от деца. Избягвайте изпускане в околната среда.

Съдържание: Алкохоли Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 - >= 1 - < 3 %;  НАТРИЕВ ЛАУРЕТ СУЛФАТ, Skin Irrit. 2; H315, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Chronic 3; H412 - >= 5 - < 10 %;   C12-15 PARETH-7  Acute Tox. 4; H302, Eye Dam. 1; H318, Aquatic Chronic 3;H412  >= 10 - < 15  %

11518400

Конкретни референции

За сваляне

Препарат за тъмни тъкани

За сваляне (2.85M)

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Препарат за тъмни тъкани...

29,90 лв.