• -2,08 лв.
  • - 2,08 лв.
Капсули Sport
  • Капсули Sport
0

Капсули Sport

13,90 лв.
11,82 лв. Спестявате 2,08 лв.
С вкл. данък

Опаковка от 6 броя специален перилен препарат за синтетични тъкани.

  • Неприятните миризми се неутрализират с абсорбатора на аромати
  • Предотвратява статичното наелектризиране на дрехите
  • Запазва формата и дишащата способност на синтетичните тъкани
  • Точно разпределен и лесен за употреба
  • За 6 перилни цикъла във всички перални Miele W1
Количество


Начин на употреба: Заредете капсулата в предвиденото за това място в пералната машина

Да се съхранява на сухо и хладно място, без опасност от заскрежаване

 attention

 Внимание

: H319 - Причинява сериозно дразнене на очите.

: P101 - Ако се нуждаете от медицински съвет, имайте в наличност опаковката или етикета на продукта. P102 - Дръжте далеч от деца

P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако има такива и лесно се правят. Продължете да промивате. P337+P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / внимание. : EUH208 - Съдържа целулаза. Може да предизвика алергична реакция.

  

Намерте разнообразни предложения за консумативи за домакински уреди.

11485920

Конкретни референции

Капсули Sport

13,90 лв. 11,82 лв.