Препарат за спортни дрехи Caps Sport - 6 бр.
  • Препарат за спортни дрехи Caps Sport - 6 бр.
2

Препарат за спортни дрехи Caps Sport - 6 бр.

13,90 лв.
С вкл. данък

• Превъзходна грижа за въздухопроницаеми спортни дрехи

• Неутрализира неприятни миризми

• Съхранява ярките цветове и формата на изделието

• Подходящ за мохер

• Не може да бъде предозиран

Care Collection 

Количество


Специален перилен препарат на Miele за спортно облекло, който реактивира свойствата на микрофибърния текстил и на мохера. Обстойно почиства и полага грижи за вашите дрехи, като запазва яркостта и свежестта на цветовете, и дава възможност на тъканите да дишат. Осигурява също защита срещу натрупване на статично електричество. Ползва неутрализатор на мирис, който елиминира неприятните миризми. Идеален за пране на спортно облекло, изработено от високотехнологични материали, включително микро-фибърен и текстил смесена нишка.

Начин на употреба: Дрехите да се перат съгласно инструкциите на производителя на облеклото. За случаите когато дрехите са силно зацапани, програмата за изпиране да включва допълнително цикъл Предпране. Да не се използва омекотител за дрехи. За постигане на максимално добри резултати ползвайте програма Спортно облекло, или като алтернативна възможност може да ползвате програма Минимално гладене.

Внимание: Xi –Дразнещ, R41-Риск от тежко увреждане на очите.S2-Да се пази далече от достъп на деца, S46-При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта.S26-При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S-25 Да се избягва контакт с очите.Предизвика сериозно увреждане на очите.
АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако имате такива. Продължете с изплакването.

Съдържание: в съответствие с EC 648 /2004: 5 ÷ 15 % анийонни тензиди; 15 ÷ 30 % безйонни тензиди, по-малко от 5% катийонни тензиди, ароматизатори, бензисотиазолинон, метилсотиазолинон.

  

Намерте разнообразни предложения за консумативи за домакински уреди.

10756390

Конкретни референции

За сваляне

Капсули за спортни дрехи

За сваляне (1.65M)

Препарат за спортни дрехи...

13,90 лв.