Прах за цветни тъкани Miele Ultra Color - 1,8 кг Увеличете

Прах за цветни тъкани Miele Ultra Color - 1,8 кг

  • Формула за защита яркостта на цвета

  • Превъзходно премахва петна даже при ниски температури

  • Изключително икономичен - подходящ за 30 изпирания

  • Температурен диапазон: 20/30/40/60 °C

Care Collection 

Повече детайли

10459820

30,00 лв с ДДС

Same Category

Избери също 30 други продукта в същата категория:
Предишен
Напред

Препарат за перални машини Miele за цветни и тъмни дрехи. Специална формула на Miele - за оптимални резултати при използване с перална машина Miele.

● Защита на брилянтния цвят на цветни и тъмни дрехи

● Отлични възможности за почистване на петна дори при ниска температура на изпиране

● Отлични резултати на почистване при изпиране

Да се съхранява на сухо и хладно място.
Не е подходящ за пране на копринени и вълнени тъкани.

Начин на употреба: Заредете препарата във ваната за препарат, съгласно дозировката, указана на опаковката.

ghs_07_exclam.png

Внимание ОПАСНОСТ:

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност

Използвайте предпазни ръкавици / предпазни очила.

Дръжте далеч от деца

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете

контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

Ако има продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет / помощ.

Продуктът не съдържа органични халогенни съединения (АОХ), нитрати, съединения на тежки метали или

формалдехид

Съдържаниеароматизатори <1% , натриев карбонат  5.0-15%, Алкохоли С13-С15 разклонен и линеен, етоксилирани 5.0-15%, лимонена киселина 1.0-5.0%, Силициева киселина, натриева сол 1.0-5.0%, Бензенсулфонова киселина, C10-13 алкилови производни, натриева сол 1.0-5.0%, Аланин, N, N-бис (карбоксиметил) -, тринатриева сол 1.0-5.0%, Бензенсулфонова киселина, C10-13 - алкилови деривати, натриеви соли 1.0-5.0%, Субтилизин <1%