Препарат за почистване и декалциране на парови фурни Увеличете

Препарат за почистване и декалциране на парови фурни

● Отстранява напълно отлаганията от котлен камък

● Високо ефективен препарат за почистване на котлен камък, щадящ покритието на уреда

● Специалната формула разработена от Миле за  лесно нанасяне

● Без остатъци след нанасяне на препарата

Care Collection

Повече детайли

10265450

62,00 лв с ДДС

Same Category

Избери също 30 други продукта в същата категория:
Предишен
Напред

Специалната формула разработена от Miele осигурява отлични резултати за почистване на паровата фурна. 

Начин на употреба: Следвайте инструкциите за употреба на парови фурни и нанесете необходимото количество от препарата.

Внимание: Риск от изгаряния на кожата или сериозни кожни раздразнения, да се носят предпазващи ръкавици/ облекло  Xi-дразнещ, R41-Риск от сериозно увреждане на очите. S2-Да се пази извън обсега на деца. S-25 Да се избягва контакт с очите (може да предизвика сериозно увреждане на очите), S26-При попадане в очите да се изплакне незабавно и обилно с вода, и да се потърси веднага лекарска помощ. S39- Да се носят защитни очила за очите и предпазна маска лице. S46-При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ, като се покаже тази опаковка или етикета на продукта.Съдържа субтилизин – може да предизвика алергични реакции.

Съдържание: метанова(мравчена киселина)>25%, CEE 200-579-1 , BUT-2-in-1,4 diol <5%, CEE 203-788-6