Намален! Комплект препарати Caps Outdoor - 10 бр. Увеличете

Комплект препарати Caps Outdoor - 10 бр.

Всичко което Ви е необходимо за пране и  обработка на връхни дрехи

• 8 капсули с препарати за пране на външни дрехи - изпират перфектно и възвръщат яркостта на цветовете

• 2 капсули с препарати за импрегниране на специални тъкани - възвръщат водозащитните и ветрозащитните свойства

Care Collection 

Повече детайли

10217380

39,00 лв с ДДС

-10,00 лв

49,00 лв

Same Category

Избери също 30 други продукта в същата категория:
Предишен
Напред

Този специален препарат на Miele за връхни дрехи осигурява пълно и деликатно изпиране на качествено облекло за спорт и туризъм, като в същото време запазва чистотата на цветовете на дрехите. Идеален за ползване за мембранен текстил, памук, синтетика и текстил смесена нишка, като осигурява всички функционални характеристики на съвременните платове да бъдат запазени.

Начин на употреба: Дрехите да се изперат съгласно инструкциите на производителя на облеклото. За случаите когато дрехите са силно зацапани, програмата за изпиране да включва допълнително цикъл Предпране. Да не се ползва омекотител за дрехи! Да се импрегнира наново с Miele импрегнант, когато това се налага. За постигане на максимално добри резултати ползвайте програма Връхни дрехи, или като алтернативна възможност може да използвате програма Деликатно пране.

Внимание: Xi –Дразнещ , R41-Риск от тежко увреждане на очите. S2-Да се пази далеч от достъп на деца S46-При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикета на продукта.S26- При контакт с очите веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S-25 Да се избягва контакт с очите (може да предизвика сериозно увреждане на очите )

Съдържание: в съответствие с EC 648 /2004: 5 ÷ 15 % анийонни тензиди; 15 ÷ 30 % безйонни тензиди, по-малко от 5% амфотерни тензиди, ароматични съединения, бензисотиазолинон, метилсотиазолинон.