Промоция Капсули за омекотяване на плат AQUA Увеличете

Капсули за омекотяване на плат AQUA

Опаковка от 10 капсули. Идеален за кърпи.

 Свеж, естествен аромат

Повече детайли

10215870

12,00 лв с ДДС

Same Category

Избери също 30 други продукта в същата категория:
Предишен
Напред

Начин на употреба: Заредете капсулата в предвиденото за това място в пералната машина

Да се съхранява на сухо и хладно място, без опасност от заскрежаване

 attention

 Внимание

: H319 - Причинява сериозно дразнене на очите.

: P101 - Ако се нуждаете от медицински съвет, имайте в наличност опаковката или етикета на продукта. P102 - Дръжте далеч от деца

P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако има такива и лесно се правят. Продължете да промивате. P337+P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / внимание. : EUH208 - Съдържа целулаза. Може да предизвика алергична реакция.