Колекция от капсули
  • Колекция от капсули
12

Колекция от капсули

15,00 лв.
С вкл. данък

Опаковка от 6 броя пробен пакет с избрани видове капсули. EasyOpen.

  • CottonRepair за възстановяване на тъканите в дрехите
  • Специален перилен препарат за долни, вълнени и спортни дрехи
  • Функция за усилване с ефективни свойства на премахване на петна
  • Aqua омекотител за пране със свежо ухание
  • За 6 приложения – за всички типове перални 
Поръчка с един клик
Количество

Начин на употреба: Заредете капсулата в предвиденото за това място в пералната машина

Да се съхранява на сухо и хладно място, без опасност от заскрежаване

 attention

 Внимание

: H319 - Причинява сериозно дразнене на очите.

: P101 - Ако се нуждаете от медицински съвет, имайте в наличност опаковката или етикета на продукта. P102 - Дръжте далеч от деца

P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако има такива и лесно се правят. Продължете да промивате. P337+P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / внимание. : EUH208 - Съдържа целулаза. Може да предизвика алергична реакция.

  

Намерте разнообразни предложения за консумативи за домакински уреди.

12014200

Конкретни референции

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Колекция от капсули

15,00 лв.