Капсули омекотител AQUA
  • Капсули омекотител AQUA
7

Капсули за омекотяване на плат AQUA

14,00 лв.
С вкл. данък

Опаковка от 9 капсули. Идеален за кърпи.

 Свеж, естествен аромат

Поръчка с един клик
Количество

Начин на употреба: Заредете капсулата в предвиденото за това място в пералната машина

Да се съхранява на сухо и хладно място, без опасност от заскрежаване

 attention

 Внимание

: H319 - Причинява сериозно дразнене на очите.

: P101 - Ако се нуждаете от медицински съвет, имайте в наличност опаковката или етикета на продукта. P102 - Дръжте далеч от деца

P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако има такива и лесно се правят. Продължете да промивате. P337+P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / внимание. : EUH208 - Съдържа целулаза. Може да предизвика алергична реакция.

  

Намерте разнообразни предложения за консумативи за домакински уреди.

11809590

Конкретни референции

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Капсули за омекотяване на...

14,00 лв.