Капсули WoolCare
  • Капсули WoolCare
9

Капсули WoolCare

16,00 лв.
С вкл. данък

9 броя перилен препарат за вълна и деликатни тъкани.

  • Специални агенти на базата на пшеничен протеин
  • Технология за защита на влакна предотвратява образуване на пилинг
  • Формула за защита на цвета за деликатно почистване
  • Точно разпределен и лесен за употреба
  • За 9 перилни цикъла във всички перални Miele W1
Поръчка с един клик
Количество

Начин на употреба: Заредете капсулата в предвиденото за това място в пералната машина

Да се съхранява на сухо и хладно място, без опасност от заскрежаване

 attention

 Внимание

: H319 - Причинява сериозно дразнене на очите.

: P101 - Ако се нуждаете от медицински съвет, имайте в наличност опаковката или етикета на продукта. P102 - Дръжте далеч от деца

P305+P351+P338 - ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Премахнете контактните лещи, ако има такива и лесно се правят. Продължете да промивате. P337+P313 - Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / внимание. : EUH208 - Съдържа целулаза. Може да предизвика алергична реакция.

  

Намерте разнообразни предложения за консумативи за домакински уреди.

11809740

Конкретни референции

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Капсули WoolCare

16,00 лв.