Препарат почистващ пътя, по които преминава мляко в кафе
  • Препарат почистващ пътя, по които преминава мляко в кафе
0

Препарат почистващ пътя, по които преминава мляко в кафе машината

59,00 лв.
С вкл. данък

• Формула на Miele специално разработена да почисти остатъка от мазнини във вашия уред, от преминаването на мляко през тръбите на кафе машината.

• 100 бр х 2,5 гр

Поръчка с един клик
Количество

Начин на употреба: Поставете препарата, на мястото указано в инструкцията за употреба на уреда и следвайте указанията.

Внимание: Xi – Дразнещ - Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност: Да се ​​пази далече от достъп на деца . Измийте добре ръцете след работа .
ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ : Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути . Махнете контактните лещи , ако ползвате такива и продължавайте да промивате .Ако дразненето в очите продължава - потърсете медицински съвет / помощ

Съдържание: – натриев перкарбонат 10-25%, натриев карбонат 10-25%, натриев лаурил сулфоацетат - <2,5%.

10180270

Конкретни референции

За сваляне

Подлежи на технически промени; не се поема отговорност за точността на предоставената информация!

Препарат почистващ пътя, по...

59,00 лв.