Почистващ препарат за съдомиялни и перални машини – 250гр Maximize

Почистващ препарат за съдомиялни и перални машини – 200гр

  • За премахване на замърсявания от мазнини, бактерии и лоши миризми

  • Гарантира дълга и безпроблемна работа на уреда

Care Collection

More details

10717070

26,00 лв tax incl.

Same Category

Check also 30 other products in the same category
Previous
Next

Препарат разработен от Miele, предназначен за почистване на отлаганията от мръсотия в пералните и съдомиялните машини, като по този начин ги предпазва и удължава живота им.

ghs_07_exclam.png
Внимание: Xi-дразнещ, R41-Риск от сериозно увреждане на очите, S2-Да се пази извън обсега на деца. S26-В случай на контакт с очите да се изплакне незабавно и обилно с вода и да се потърси лекарска помощ, S39- Да се носят предпазни средства за очите/лицето, S46-При поглъщане да се потърси незабавно лекарска помощ, като се покаже тази опаковка или етикета на продукта. S56 - Изхвърляйте продукта и неговата опаковка само на места предназначени за опасни или специални отпадъци.

Начин на употреба: Изберете програма с възможно най-високата температура и я стартирайте на празна машина.Изсипете цялото съдържание на опаковката във вътрешността на уреда, 15 мин след старта на програмата, за да не отмиете препарата при функия „Предпране „ при пералните и „Предварително измиване” - при съдомиялните.

Съдържание: Натриев карбонат >30%; Натриево карбонатен пероксид-5-15%, Бутанол етоксилиран пропоксилиран - 0.2-5%, Тетранатриев етидронат-- 0.2-5%, Натриев дисиликат- 0.2-5%,