Както информирахме на 18.04.2022 г. Миле България ЕООД прекрати търговските си отношения с Миле Център Макс Груп ЕООД. Поради множеството запитвания на клиенти, последвали съобщението внасяме следните разяснения.

Миле България е дъщерно дружество на Miele§Cie.KG. и реализира на българския пазар продукти с марката Miele като продава такива продукти директно на крайни клиенти или на оторизирани дистрибутори, който договорят и продават продуктите на крайни клиенти. Миле България има договори с редица фирми дистрибутори, за които можете да се информирате на сайта ни miele.bg. До 18.04.2022 г. един от тези дистрибутори беше и Миле Център Макс Груп .

Миле България има завишени изисквания към своите партньори по отношение на лоялност към клиенти и защита на реномето на марката Miele. Критериите за тези изисквания са разписани в съответни Споразумения с дистрибуторите. Именно неизпълнение на тези критерии бе едно от основанията, на които Миле България прекрати търговските си отношения с Миле Център Макс Груп.

Миле България ЕООД има информация, че Миле Център Макс Груп е продавало на клиенти продукти с марката Miele, които не са били налични при Миле Център Макс Груп. Клиентите са заплатили авансово цялата или част от цената на продадените им продукти, но не са получили заплатените от тях продукти. До Миле България достига информация, че Миле Център Макс Груп продължава да извършва продажби срещу авансови плащания на продукти, които няма на склад. До Миле България достига и информация, че в официална кореспонденция Миле Център Макс Груп насочва клиентите си да търсят директно от Миле България продадените от Миле Център Макс Груп и платени на това дружество продукти. Миле България няма договорни отношения с тези клиенти и няма нито правното, нито данъчното основание да осъществи такива доставки. Твърдението на Миле Център Макс Груп в кореспонденцията с клиенти, че следва да търсят доставките си от Миле България, а „всички останали въпроси, са обект единствено и само на отношения между Miele Center Max и Miele България“ е цинично и невярно. То е цинично, защото Миле Център Макс Груп е събрало авансово пари и не е доставило продуктите на клиентите си. То е невярно, защото между Миле България и Миле Център Макс Груп няма вече никакви отношения, освен неизпълнени парични задължения на Миле Център Макс Груп към Миле България.

Отношенията между Миле Център Макс Груп и крайните клиенти са самостоятелни икономически и правни отношения и Миле България не е страна по тях. Всяко неизпълнение на договор с клиент или нелоялна търговска практика са за сметка и на отговорността на Миле Център Макс Груп. При положение, че Миле Център Макс Груп не достави на клиентите си продуктите, които им е продало, то клиентите на Миле Център Макс Груп следва да защитят правата си по отношение на Миле Център Макс Груп с всички установени в българското законодателства средства.

В същото време Миле България ЕООД няма как да не е ангажирано с проблемите на крайните клиенти на марката Miele, макар да няма никакво отношение към договорите между тях и Миле Център Макс Груп. Ето защо информирахме, че Миле България създава организация, така че да бъдат изпълнени договорите между Миле Център Макс Груп и крайни клиенти, по които има предплатени и недоставени от Миле Център Макс Груп продукти с марката Miele. Миле България е предложило да продаде на Миле Център Макс Груп по преференциални цени продуктите, продадени на крайни клиенти и предплатени от тях на Миле Център Макс Груп на базата на приложени доказателства за реализираната продажба. Така Миле Център Макс Груп би могло да изпълни договорните си задължение към крайните клиенти.

До момента Миле Център Макс Груп не е отговорило на предложението на Миле България. Очевидно за Миле Център Макс Груп е по-изгодно да задържи изцяло авансово платените суми и да не достави на клиентите продадените продукти. Нещо повече, от справка в Търговския регистър става ясно, че Миле Център Макс Груп променя седалището си от София в Бургас, което според адвокатите на Миле България е възможно да е действие, което цели да затрудни ощетените клиенти на Миле Център Макс Груп да предявят по съдебен път вземанията си към дружеството.

Независимо от горното Миле България ще продължи усилията си да удовлетвори клиентите на марката Miele, защото това е фундаментален принцип на нашата корпоративна политика. Уточняваме, че в тези усилия се нуждаем и от съдействие от ощетените клиенти на Миле Център Макс Груп, за да можем да защитим съобразно законите на страната нашите решения. Това съдействие се изразява в оформяне на безспорността на вземанията на клиентите към Миле Център Макс Груп, както и в ангажиране на институции, които имат отношение към казуса (Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Правораздавателните институции). Миле България съветва всички клиенти на Миле Център Макс Груп, заплатили уреди Miele 100% или частично и не получили уредите си, да търсят правата си по всички възможни законоустановени начини.

В съобщението от 18.04.2022 г. отбелязахме, че при положение, че Миле Център Макс Груп откаже на клиент да ни предостави информацията и доказателствата за неговата поръчка, тя може да бъде предоставена от клиента на Миле България. С настоящото уведомяваме, че Миле България приема информация само за поръчки, договорени и доказано предплатени на Миле Център Макс Груп до 18.04.2022 г. (датата на съобщението за прекратяване на договорните отношения с Миле Център Макс Груп), като крайният срок за предоставяне на тази информация на Миле България е 31.05.2022 г. Можете да го направите на адрес: София, ул Бяла черква 24, след предварително уговорен час по телефон   или по имейл на info@miele.bg .

            Телефони за контакт от 10.00 – 18.00 в работни дни:

0884468848 – Виктор Куцаров

0882643332 – Милен Кръстев

0884720772 – Чавдар Мирчев

Благодарим ви за разбирането и търпението.

От екипа на Миле България